/  História

Z histórie Folklórneho súboru Devín

Milí Naši,

Folklórny súbor Devín – po jeho vzniku v roku 1986 – nadviazal iba čiastočne na činnosť zaniknutého Folklórneho súboru Slovnaftár. Do roku 1997 pôsobil Devín pri Združení klubov Apollo. Folklórny súbor dostal meno po bratislavskej ikone – hrade Devín. Založil ho i pomenoval Juraj Rinčo spolu s  Miroslavom Paulenom. V prvých rokoch existencie jeho umelecký vývoj formoval práve Juraj Rinčo a jeho manželka Alica Rinčová, ktorí pôsobili ako pedagógovia tanca, choreografi a vedúci umeleckej zložky. Nemalé zásluhy na fungovaní súboru mal aj dlhoročný organizačný vedúci Miroslav Paulen. V tomto období súbor získal aj hlavnú cenu na celoštátnej súťaži choreografií (Považská Bystrica 1987) za choreografické pásmo z Kozároviec, ktorého autorom bol Juraj Hamar. Tanečnú úroveň členov súboru zvyšovali dlhšie, či kratšie obdobie takí pedagógovia tanca, akými boli Juraj Lisoň, Norika Krajčovičová, Peter Homolka, Jaroslav Kupčo a ďalší. Na tomto mieste treba spomenúť aj spolupracujúce ľudové hudby, a to Ľudovú hudbu Vrchári a Ľudovú hudbu Cifra pod vedením dnes už zosnulého Ing. Ivana Kysuckého (známeho skôr pod prezývkou „Kocúr“).


V druhej fáze existencie súboru (v polovici roku 1997) došlo k personálnym zmenám nielen vo vedení súboru, ale aj v tanečnej a hudobnej zložke. Súbor začal pracovať pod novým vedením, na čele ktorého stáli Marián Gross, Martin Urban a Miroslav Benda, pričom súbor bol – spolu s umeleckým súborom Folkus – súčasťou občianskeho združenia ĽUDUM. Ľudová hudba súboru účinkovala pod vedením Petra Jantoščiaka.

Vznikom občianskeho združenia Folklórne štúdio Devín (január 2000), ktorý dodnes organizačne zastrešuje činnosť Folklórneho súboru Devín, začal súbor pôsobiť v takej podobe, v akej pracuje dodnes. Zmeny nastali opätovne najmä v tanečnej zložke, zo súboru odišlo mnoho starších tanečníkov, ktorých nahradili mladší, zväčša študenti bratislavských vysokých škôl pochádzajúci zo všetkých kútov Slovenska. Zásluhu na vzniku a rozbehnutí činnosti súboru po vzniku združenia, mal dnes už bývalý člen, Igor Hraško, po ktorom prevzal vedenie súboru na niekoľko rokov Milan Krigler. Nemožno v tomto období vynechať ani pôsobenie vtedajšej umeleckej vedúcej Danky Kľučárovej (Javorskej), ktorá ako choreografka viac ako 5 rokov úspešne umelecky formovala súbor. V období rokov 2006 – 2015 fungoval FS Devín pod vedením niekdajšieho tanečníka a sólistu súboru Martina Janáča, ktorý bol nielen vedúcim, ale takisto tanečným pedagógom. V spätosti s týmto obdobím nemožno opomenúť ani výnimočného tanečníka a sólistu súboru Patrika Baráka, ktorý dlhodobo zastával funkciu tanečného pedagóga Devínu.

Folklórny súbor Devín za roky svojej činnosti účinkoval nielen na najvýznamnejších domácich festivaloch (Východná, Myjava, Detva), ale hosťoval aj v Spojených štátoch amerických, Novom Zélande, Austrálii, Turecku, Litve, Francúzsku, Fínsku, Španielsku, Taliansku, Grécku, Srbsku či v susednom Rakúsku, Maďarsku a Českej republike. Folklórny súbor Devín sa dlhé roky prezentoval aj v známom divadelnom predstavení „Na skle maľované“ uvádzanom v SND.

Spomedzi ďalších úspechov Folklórneho súboru Devín možno spomenúť cenu GRAND PRIX Medzinárodného folklórneho festivalu v Šiauliai (Litva 2011) udelenú organizačným výborom za celkové pôsobenie na tejto akcii, ako aj 1. miesto od medzinárodnej odbornej poroty v kategórii „Choreografické prevedenie ľudových tancov“ za choreografický blok „Po Telgártsky“ od Martina Urbana. Ďalej to bola tiež účasť na celoštátnych súťažných prehliadkach choreografií (Liptovský Mikuláš 2004 – cena poroty, Košice 2005), účasť sólistov súboru na celoštátnej súťažnej prehliadke „Šaffova ostroha“ (2003, 2004), či úspešné vystúpenie súboru na festivale „Oživené tance“ (2003, 2004).

Od roku 2015 Devín pracuje pod vedením niekdajšej tanečníčky súboru Veroniky Morvayovej. Súbor má približne 50 členov, ktorí pôsobia v dvoch stabilných zložkách – tanečnej a hudobnej. Členmi súboru sú predovšetkým študenti bratislavských stredných a vysokých škôl, ale taktiež pracujúci mladí ľudia žijúci v Bratislave.