Členovia

Vedenie súboru: Veronika Cingeľová, Lucia Ditmarová, Ján Kulich

Riaditeľ: Veronika Cingeľová

Taneční pedagógovia: Lucia Ditmarová

Primáš: Lenka Trnková

Folklórny súbor Devín, Bratislava