Najbližšie sa vidíme…

na 35. výročí, 8. 10. 2022 v DK Nivy, Ružinov